Home Indústria Xemeneies industrials
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Xemeneies industrials

 • Ductes metàlics
 • Assaigs de carbonatació del formigó
 • Instal·lació de línies de vida
 • Impermeabilitzacions

 • Neteja interior i exterior
 • Pintat de balises diürnes

 • Pintura completa fust exterior
 • Reconstrucció de coronacions
Reconstrucció integral de conductes antiàcids
 • Reforços d'estructura
 • Reparació xemeneies de formigó
 • Reparació de balisa nocturna

 • Reparació de parallamps
 • Reparació integral d'instal·lacions elèctriques

 • Reparació i pintura d'escales d'accés
 • Revestiments: interiors,refractaris, antiàcid, gunitats.

 • Reparació exterior de fust de formigó armat
 • Substitució d'escales d'accés (interior-exterior)
 • Substitució plataforma exterior d'accés
Chimeneas industriales y ductos
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS EN ALÇADA:
Actuació ràpida sense bastides


Trabajos verticales : intervención rápida sin andamios

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal