Home Indústria Neteja
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Neteja

  • Neteges en altura|alçària mitjançant especialistes en treballs|feines verticals.

  • Sorrejat, granallat i neteja mitjançant projecció de diferents abrasius.

  • Col·locació de motobombes en pous.

  • Edificacions, estructures metàl·liques i edificis de patrimoni històric.
  • Inspecció, despreniment i sanejat preventiu de parts amb possibilitat de sofrir caigudes.

  • Neteja de grafitis.

  • Neteja de paraments verticals i estructures de difícil accés.

  • Feines en xemeneies, pous, cambres|càmeres, sitges i dipòsits.

  • Neteja de canals.
Limpieza de fachadasLimpieza de fachadasLimpieza de fachadas
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS EN ALÇADA:
Actuació ràpida sense bastides


Trabajos verticales : intervención rápida sin andamios

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal