Home Indústria Instal·lacions civils i industrials
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Instal·lacions civils i industrials

 • Escomeses d'aigua i gas.

 • Antenes i telefonia.

 • Cablatge en carreteres, autopistes, ponts i localitzacions de complicat accés.

 • Canalons i baixants pluvials.
 • Col·locació de parallamps.

 • Col·locació tècniques anticoloms.

 • Conductes d'aire condicionat.

 • Electricitat.

 • Muntatge elements publicitaris.

 • Muntatge i desmantellament de conductes de ventilació.
 • Muntatge i manteniment de tot tipus de conduccions i cablatges: aigua, gas, electricitat, calefacció, aire condicionat, etc.

 • Reparació i recanvi de baixants fecals.

 • Treballs en baixants i canalons d'avaluació d'aigües.
Instalaciones civiles e industrialesInstalaciones civiles e industrialesInstalaciones civiles e industriales
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS SUBAQUÀTICS:
Qualsevol lloc
pot ser inspeccionat,
fins i tot sota l'aigua


Trabajos subacuáticos

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal