Home Rehabilitació Reparacions de formigó
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Reparacions de formigó

Reparació de danys per corrosió en armadures
Les conseqüències de la corrosió són:
  • Disminució de la secció de l'armadura.

  • Deteriorament al recobriment de formigó.

  • Disminució de l'adherència entre l'acer i el formigó.

  • Aparició de taques de rovell|òxid.
Per solucionar els problemes provocats per la corrosió de les armadures es procedeix a:
  • Sanejar el formigó deteriorat fins a aconseguir un suport sa i resistent.

  • Netejar la superfície a tractar (formigó i armadura).

  • Pasivar les armadures a fi d'evitar la seva futura corrosió i dotar les mateixes d'una superfície que tingui millor adherència amb el recobriment posterior. En ambients molt agressius no és suficient amb els agents de pasivat normals, si no que és necessari incorporar additius inhibidors d'alta eficàcia com els inhibidors de corrosió CORTEC, àmpliament provats.

  • Recobrir la superfície afectada mitjançant aplicació d'un morter estructural o cosmètic.

  • Revestir la superfície mitjançant l'aplicació d'un morter impermeable en petita espessor (2-3 mm).
Reparaciones del hormigón
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS SUBTERRANIS:
Sota terra, amb la seguretat
del millor equipament


Trabajos subterráneos

CURSOS ESPECIALITZATS:
Cursos de treballs en alçada personalitzats:
Sistemes anticaigudes,
Poda, Rescat
Espais confinats, ...


Cursos especializados en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal