Home Rehabilitació Reparació de teulades
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Reparació de teulades

Les inclemències climatològiques i altres factors que actuen sobre teulades i cobertes, fan que aquests perdin les seves característiques impermeables i, amb això, apareguin humitats, filtracions i goteres. Els nostres professionals li proposaran la millor solució, fins i tot en llocs de difícil accés, per a:
  • Recuperació d'impermeabilitat en cobertes i teulades.

  • Reparació de teulades, substitució de teules.

  • Eliminació de punts de filtració i humitats.
  • Instal·lació de sistemes d'impermeabilització.
Reparación de tejados
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS SUBAQUÀTICS:
Qualsevol lloc
pot ser inspeccionat,
fins i tot sota l'aigua


Trabajos subacuáticos

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal