Home Rehabilitació Reparació de coqueres
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Reparació de coqueres

Les coqueres i altres petits deterioraments en el formigó normalment es produeixen, bé per una mala vibració del formigó, per cops en cantonades o per problemes amb l'encofrat.

Les conseqüències d'aquests problemes són una pèrdua d'estètica, una disminució de la permeabilitat i de la durabilitat.
Igual com en l'apartat anterior, la reparació de coqueres comprèn els següents passos:
  • Sanejament del formigó deteriorat fins a aconseguir un suport sa i resistent.

  • Neteja de la superfície a tractar (formigó i armadura).

  • Adherència (optatiu): Mitjançant la utilització d'un adherent epoxy o acrílic.

  • Recobriment mitjançant aplicació d'un morter estructural o cosmètic que regeneri la superfície.

  • Revestiment mitjançant l'aplicació d'un morter impermeable en petita espessor (2-3 mm) sobre la superfície de formigó.

 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS EN ALÇADA:
Actuació ràpida sense bastides


Trabajos verticales : intervención rápida sin andamios

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal