Home Rehabilitació Envans pluvials
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Envans pluvials

Els envans pluvials tenen com a objectiu la impermeabilització i l'aïllament de les parets mitgeres laterals exteriors dels edificis.La col·locació d'envans pluvials és aconsellable per eliminar humitats dels habitatges, disminuir el soroll i facilitar la climatització dels mateixos tant en èpoques de fred com de calor. No podem oblidar la millora estètica de les parets i la revalorització de l'edificació.

TabiqueríaTabiqueríaTabiquería
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS EN ALÇADA:
Actuació ràpida sense bastides


Trabajos verticales : intervención rápida sin andamios

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal