Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Viaductes

El manteniment de ponts i viaductes és una de les activitats més importants entre les que cal realitzar per dur a terme la conservació d'una xarxa de carreteres.
Vertical Cros disposa de personal tècnic qualificat per realitzar tasques d'inspecció i manteniment d'aquestes construccions, tant si són conseqüència del procés normal de degradació com per col·lisions de trànsit.
Entre d'altres, els nostres serveis s'orienten a:
 • Inspecció de ponts
 • Sistemes especials d'accessos
 • Injeccions de morters i resines
 • Segellaments
 • Reparacions de maçoneria
 • Cadiratges
 • Reparació de formigó
 • Estructures metàl·liques, baranes
 • Impermeabilització juntes de dilatació
 • Substitució juntes de dilatació
 • Pintura, tractament de filtracions
 • Reparació de zones a nivell d'aigua
 • Reparacions subaquàtiques.
ViaductosViaductosViaductos

ViaductosViaductos
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

MANIPULACIÓ D'AMIANT:
Treball amb amiant, amb la
garantia de l'acreditació RERA

CURSOS ESPECIALITZATS:
Cursos de treballs en alçada personalitzats:
Sistemes anticaigudes,
Poda, Rescat
Espais confinats, ...


Cursos especializados en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal