Home Obres públiques Mobiliari urbà
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Mobiliari urbà

En aquests anys, els milions d'habitants que componem les ciutats, ens hem anat acostumant a un gran nivell d'exigència en els acabats del mobiliari urbà existent als nostres carrers, tant en els aspectes pràctics, utilitat, comoditat i seguretat, com en el valor afegit de l'estètica i la integració en el seu entorn. Es tracta en definitiva de fer més agradable la nostra estada en elles.

Pilones

Les pilones són un element més d'abalisament. Habitualment són metàl·liques encara que també s'instal·len de formigó. En la major part de les ocasions s'utilitzen com a element de canalització o com a obstacle per evitar l'aparcament sobre voreres o evitar el pas a determinades zones. En l'actualitat s'estan instal·lant, cada vegada més, sistemes de gestió del trànsit i control d'accessos a zones per als vianants utilitzant balises automàtiques controlades elèctricament. El seu ancoratge es realitza mitjançant ancoratges o realitzant una perforació i posterior formigonat.

Bancs

Metàl·lics, de fusta o combinats, clàssics o amb dissenys modernistes, el mercat és molt ampli.

Papereres

La varietat de papereres és també molt àmplia, encara que com un element més del mobiliari d'un municipi ha de guardar consonància amb l'estètica general i la resta d'elements col·locats.

Marquesines

 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS SUBAQUÀTICS:
Qualsevol lloc
pot ser inspeccionat,
fins i tot sota l'aigua


Trabajos subacuáticos

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal