Home Obres públiques Balisament
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Abalisament

Vertical Cros realitza nombroses actuacions de conservació i millora de l'abalisament de les carreteres a fi d'assegurar la visibilitat del traçat en les condicions més difícils.

Fites de vèrtex

Són elements d'abalisament en forma semicilíndrica a la seva cara frontal, proveïts de triangles simètricament oposats de material retroreflectant. Faciliten al conductor la comprensió del traçat quan una via es bifurca.

Fites d'aresta

Per a carretera, autovies i autopistes. Resistència, durabilitat i economia. Instal·lació per:-compactació-base formigonada-base de formigó prefabricat

Fites Cilíndriques

De colors verd, blau i vermell. Estan fabricades en material flexible i amb capacitat de recuperar la seva forma inicial després d'un impacte. Les altures i els diàmetres també varien en funció de la necessitat del client. Múltiples aplicacions (carreteres, urbanitzacions, parkings, etc.)

Fites dissuasives de Fauna

Els llums del vehicle incideixen sobre els reflectors per a la protecció de la vida salvatge instal·lats en ambdós costats de la carretera. Inapreciable per als ocupants del vehicle, es reflecteix com a llum vermella en les àrees circumdants i es crea una tanca òptica d'advertència. Els animals que s'estiguessin apropant a la carretera seran alertats i pararan o retrocediran a la seguretat del camp. Després del pas del vehicle els reflectors queden inactius, permetent que els animals creuïn la carretera sans i estalvis.

Captafars

Dispositius de guia òptica, que es col·loquen al terra i que són utilitzats com a complement de les marques viàries. Reflecteixen part de la llum incident per mitjà de retroreflectors a fi de guiar, alertar i informar l'usuari de la carretera. Poden ser permanents o temporals.

Balises Divergents

S'utilitzen per assenyalar desviacions en vies ràpides. Fabricades amb polietilè d'alt impacte, van proveïdes de triangles simètricament oposats i de material retroreflector. Resistents a la radiació ultraviolada, augmentant així la seva durabilitat i bon estat de conservació.

Reductors de velocitat

Són dispositius elevats, constituïts per elements modulars de cautxú natural vulcanitzat amb insercions de cinta reflectora i antilliscant. Eficaços per reduir la velocitat dels vehicles i preservar la seguretat dels vianants. S'instal·len generalment en zones urbanes i molt indicades en zones escolars. Extrema resistència. Instal·lació senzilla i segura. Diferents altures disponibles, solució a situacions diverses.

Delineadores

Són instruments de senyalització dissenyats per reduir accidents i evitar danys als vehicles i als seus ocupants. Es col·loquen a les vores de carreteres, camins, interseccions i punts crítics de la circulació. Fabricats amb resines plàstiques 100%. El producte és resistent a la descoloració per l'acció dels raigs ultra violeta, se li poden adherir etiquetes reflectores. Presenta gran varietat de colors, altures i diàmetres. Rígids o flexibles , estan especialment indicades per senyalitzar zones on hi ha absència acusada d'il·luminació.

Pantalles antienlluernadores

Les pantalles antienlluernadores són d'especial utilitat per evitar enlluernaments entre conductors que circulin en sentits oposats mitjançant la seva col·locació en la mitjana. Són trams de lames de PVC d'alta resistència, col·locades sobre les barreres (metàl·liques o de formigó). Millora la visibilitat, evita el cansament i la somnolència, i proporciona major seguretat en circular a la nit. Senzilles d'instal·lar i molt econòmiques en el seu manteniment. Tenen alta durabilitat i resistència als impactes.
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS SUBAQUÀTICS:
Qualsevol lloc
pot ser inspeccionat,
fins i tot sota l'aigua


Trabajos subacuáticos

CURSOS ESPECIALITZATS:
Cursos de treballs en alçada personalitzats:
Sistemes anticaigudes,
Poda, Rescat
Espais confinats, ...


Cursos especializados en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal