Home Obres públiques
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Canalitzacions i obres públiques

La nosta empres disposa dels recursos humans i materials suficients per al desenvolupament d'un ampli ventall de treballs en canalitzacions i seguretat vial.

Actualment estem realitzant canalitzacions per a:

  • Enllumenat vial i públic
  • Drenatges
  • Telecomunicacions

Les principals activitats de senyalitzacio que podem oferir son:

CanalizacionesCanalizacionesCanalizaciones


 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

MANIPULACIÓ D'AMIANT:
Treball amb amiant, amb la
garantia de l'acreditació RERA

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal