Home Neteges tècniques Reparació de canonades
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Reparació de canonades

L'envelliment de les canonades del clavegueram genera esquerdes, ruptures, obstruccions, intrusions d'arrels i molts altres problemes que s'han de reparar per evitar vessaments i desguassos.Els nostres sistemes de rehabilitació sense obrir rasa garanteixen el mínim impacte mediambiental alhora que asseguren una reparació que podrà passar tots els controls de qualitat una vegada efectuada l'actuació.El procés consisteix a col·locar un encamisat local compost de làmina de fibra de vidre impregnada de resina en l'interior de la canonada, just en la zona defectuosa, mitjançant un packer pneumàtic especial i controlat per un equip d'inspecció TV.Es poden realitzar treballs en canonada de ciment i fibrociment, PVC, ferro, etc.., i en diàmetres a partir de 70 mm.

Reparación de tuberíasReparación de tuberíasReparación de tuberías
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

MANIPULACIÓ D'AMIANT:
Treball amb amiant, amb la
garantia de l'acreditació RERA

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal