Home Neteges tècniques Extracció de residus
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Extracció de residus

Disposem de l'autorització de l'Agència de Residus de Catalunya necessària per a la gestió i transport de residus.Tots els residus els transportem a plantes de tractament autoritzades i els facilitem tota la documentació corresponent a les esmentades neteges.Acreditat per RERA

Registro de Empresas de Manipulación de Amianto
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS VERTICALS:
Arribem on ningú arriba


Trabajos verticales : Llegamos donde nadie alcanza

CURSOS ESPECIALITZATS:
Cursos de treballs en alçada personalitzats:
Sistemes anticaigudes,
Poda, Rescat
Espais confinats, ...


Cursos especializados en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal