Home Neteges tècniques Desembús i neteges
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Desembussos i neteges

Som una empresa especialitzada en desembussos amb camions propis. La nostra experiència junt amb personal qualificat ens permet solucionar embussos a les canonades de desguassos: WC, rentadores, rentaplats, safareigs, claveguerons, baixants comunitaris generals, industrials, habitatges, parkings, etc... , optimitzant temps i recursos.Els embussos es produeixen generalment per l'acumulació en canonades, arquetes i/o sifons de sabó de les rentadores, paper, terra de desguassos pluvials, arrels , etc.Aconsellem inspeccions periòdiques de les canonades mitjançant mànega de pressió, càmera de TV i registrar qualsevol arqueta que pugui provocar un embús.Els pous i les fosses sèptiques són dipòsits que necessiten un manteniment i neteja especial buidant mitjançant camions bótes les aigües negres.

Desatascos y limpiezasDesatascos y limpiezasDesatascos y limpiezas
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

MANIPULACIÓ D'AMIANT:
Treball amb amiant, amb la
garantia de l'acreditació RERA

CURSOS ESPECIALITZATS:
Cursos de treballs en alçada personalitzats:
Sistemes anticaigudes,
Poda, Rescat
Espais confinats, ...


Cursos especializados en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal