Home Línies de vida
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Línies de vida

Què és una línia de vida?

Vertical Cross subministra, instal·la i ofereix servei de manteniment de
Línies de Vida, també conegudes com dispositius anticaiguda, sent un sistema d'elements que s'utilitzen en els àmbits més variats. La seva finalitat és evitar accidents per caigudes durant l'activitat laboral en altures|alçàries. 
El servei ofert per Vertical Cross neix amb l'assessorament i provisió sobre l'ús d'equips anticaigudes, fins al muntatge i posterior manteniment de línies de vida, incloent la formació dels operaris que l'empraran. 
A utilitzar en:
 • Sitges i dipòsits.

 • Cobertes urbanes o industrials.

 • Edificacions de tot tipus.

 • Poliesportius.

 • Grues i torres.

 • Col·legis, Instituts i Universitats.
 • Infraestructures ferroviàries.
 • Canals i ports.

 • Túnels.

 • Escales Verticals.

 • Torres de telecomunicacions.

 • Parcs d'atraccions.
Vertical Cross és distribuïdor oficial de TRACTEL Group

Líneas de vidaLíneas de vidaLíneas de vidaLíneas de vida
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS VERTICALS:
Arribem on ningú arriba


Trabajos verticales : Llegamos donde nadie alcanza

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal