Home
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Vertical Cross, els reptes són els que ens fan créixer...

Vertical Cros és una empresa consolidada en el gremi de la construcció, inscrita en REA (Registre d'Empreses Acreditades al sector de la Construcció de Catalunya), amb el número d'inscripció 09000008373, que mitjançant tècniques d'alpinisme, espeleologia i escalada, està especialitzada en diverses tasques: rehabilitació mitjançant treballs en altura, treballs mitjançant respiració autònoma i inspeccions tècniques de clavegueram, desmiantament (podem realitzar la manipulació de fibrociment, RERA Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant número 0279/10977/2008), desembussos en general i subministrament de material específic per a treballs verticals amb botiga pròpia.

El nostre equip està compost per operaris professionals i excel·lents alpinistes formats i acreditats per ANETVA (Associació Nacional d'Empreses de Treballs Verticals), especialitzats en cada un dels nostres serveis. Gràcies a això, podem oferir un servei personalitzat i afirmar que el nostre treball és realitzat amb total eficàcia i serietat.
Els oferim la nostra professionalitat d'alt nivell allà on li calgui.

Certificado por ReA y RERA

Trabajos de geotecnia en la montaña de Montserrat en la provincia de BarcelonaTrabajos verticalesLíneas de vida y seguridad

Manipulación de amiantoTrabajos subterráneosObras públicas

 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS SUBAQUÀTICS:
Qualsevol lloc
pot ser inspeccionat,
fins i tot sota l'aigua


Trabajos subacuáticos

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal